Európska únia plánuje zaviesť nové bezpečnostné prvky do vozidiel. Budú nás obmedzovať?

Európska únia plánuje zaviesť nové bezpečnostné prvky do vozidiel. Budú nás obmedzovať?

19. apríla 2019 0 Od spiatocka.sk

Vozidlá sa stávajú čoraz dostupnejšie a tým pádom aj pribúdajú na cestách. Samozrejme s vyšším počtom vozidiel vzniká aj väčšia pravdepodobnosť nehody. Automobilky síce vyvíjajú stále nové a nové systémy, ktoré zvyšujú bezpečnosť na cestách, ale na jednej strane môžu systémy obmedzovať šoféra a na druhej strane sú systémy drahšie. Preto sa európsky parlament snaží zaviesť povinné asistenčné systémy.

Európsky parlament bude schovať zavedenie povinných asistenčných systémov do vozidiel. Predovšetkým sa má jednať o systém autonómneho brzdenia, monitorovanie únavy šoféra, asistent držania v jazdnom pruhu a monitorovanie slepého uhla. Taktiež v návrhu je, aby vozidlo malo takzvanú „čiernu skrinku“. Toto zariadenie poznáme už z lietadiel. V aute bude zaznamenávať údaje o jazde atď.

Podľa mňa povinné montovanie vyššie uvedených systémov je určite rozumné. Síce sa zvýši cena vozidiel, ale nijako neobmedzujú vodiča pri jazdení.