V Paríži plánujú znížiť maximálnu rýchlosť na 30 km/h.

V Paríži plánujú znížiť maximálnu rýchlosť na 30 km/h.

20. júna 2020 0 Od spiatocka.sk

Nižšia maximálna dovolená rýchlosť znamená väčšie bezpečie na cestách. Šofér môže rýchlejšie reagovať v prípade nebezpečenstva a vozidlo dokáže skôr zabrzdiť, avšak netreba to preháňať. V súčasnosti je vo väčšine európskych miest maximálna dovolená rýchlosť 50 km/h. V Paríži sa to môže čoskoro zmeniť.

Jedným z bodov programového dokumentu Manifest for Paris je zavedenie nových obmedzení. Medzi nové obmedzenia patrí aj maximálna dovolená rýchlosť 30 km/h. Už v roku 2017 bola na 45% úsekoch ciest obmedzená maximálna rýchlosť na 30 km/h. Okrem zavedenia nižšej rýchlosti plánujú aj znížiť počet parkovacích miest. Také riešenia majú znížiť počet vozidiel v meste. Odborníci však nesúhlasia. Podľa slov odborníkov je už v súčasnosti v Paríži priemerná rýchlosť 14 km/h. Naviac čím pomalšie sa vozidlo pohybuje, tak tým viac emisií produkuje. Uvidíme časom či také riešenie bude v platnosti.

Aký máš názor na maximálnu dovolenú rýchlosť 30 km/h v obci?