Pozor! Polícia bude kontrolovať obmedzenie pohybu.

Pozor! Polícia bude kontrolovať obmedzenie pohybu.

7. apríla 2020 0 Od spiatocka.sk

V súčasnosti nás zasiahla kríza spojená s koronavírusom a vláda prijíma opatrenia na ochranu zdravia. Jedným najnovším opatrením je aj obmedzenie pohybu osôb od 8.4 do 13.4.2020.

Nové obmedzenie zakazuje:

zromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek.

Výnimky sa vzťahujú na:

Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane „pendlerov“ podľa výnimky 30 km za hranicami SR)

Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá

Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá

Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty

Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby

Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby

Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 

SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU

Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

 

Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd.

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky