Prieskum: Je kúpa starších vozidiel rizikovejšia kvôli možnosti stočených kilometrov a poškodenia?

Prieskum: Je kúpa starších vozidiel rizikovejšia kvôli možnosti stočených kilometrov a poškodenia?

29. októbra 2023 0 Od spiatocka.sk

Počet najazdených kilometrov je pri hľadaní ojazdeného vozidla pravdepodobne prvá vec, ktorú si kupujúci všimne. Koniec koncov, celkový počet kilometrov, ktoré vozidlo najazdilo, môže naznačovať mieru opotrebenia. Nehovoriac o rôznych poškodeniach, ktoré mohlo vozidlo počas svojej životnosti utrpieť.

Keďže staršie autá mávajú väčší počet najazdených kilometrov, často majú pozmenené tachometre a skryté poškodenia, čo je bežná prax podvodníkov, ktorí chcú opotrebované autá predať za vyššiu cenu.

Z výskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť carVertical, ktorá sa zaoberá spracovaním údajov o automobiloch, v 14 európskych krajinách, vyplynulo, že čím je auto staršie, tým je vyššia pravdepodobnosť, že môže mať stočené kilometre. Na Slovensku má až 12,4 % všetkých vozidiel stočené kilometre a 55,6 % má záznam o poškodení. Medzi vekom vozidla a podvodmi existuje významná korelácia, ktorú sa oplatí zvážiť pri výbere vozidla.

jazdenky

U starších vozidiel je väčšia pravdepodobnosť stočených kilometrov

Najväčšiu pravdepodobnosť, že budú mať stočené kilometre, majú na Slovensku vozidlá staré 15 až 23 rokov: 23,5 % všetkých vozidiel vyrobených v roku 2006 malo stočené kilometre, v roku 2000 to bolo 22,4 % a v roku 2007 22,3 %.

Hoci podiel takýchto starých vozidiel na trhu je zanedbateľný, pri kúpe staršieho vozidla musí byť človek mimoriadne obozretný.

Autá vyrobené v roku 2006 majú stočených v priemere 71 856 km, v roku 2000 – 48 370 km a v roku 2007 – 77 300 km. Vo všeobecnosti platí, že kupujúci novších vozidiel sa menej často stávajú obeťami podvodov s počtom najazdených kilometrov.

„Zlomový bod na Slovensku predstavoval rok 2016, keď podiel stáčaných kilometrov u vozidiel klesol z 10,9 % na 8,7 % v roku 2017. Ak je vozidlo vyrobené po roku 2017, riziko kúpy vozidla so stočenými kilometrami je nižšie. Keďže však tieto autá starnú, je pravdepodobné, že dôjde k stočeniu kilometrov aj u týchto áut, aby sa zachovala ich hodnota“, vysvetľuje Matas Buzelis, automobilový expert spoločnosti carVertical.

Jazdenky

7-15 rokov staré autá bývajú najviac poškodené

Pokiaľ ide o poškodenia, staršie vozidlá majú zvyčajne menej evidovaných nehôd. Nie je to však spôsobené tým, že vodiči boli v minulosti opatrnejší, ale tým, že informácie o nehodách sa zaznamenávali do fyzických dokumentov namiesto toho, aby sa ukladali online.

Najviac škôd na Slovensku majú autá vyrobené v rokoch 2008 až 2016. Hoci sa za škody považujú aj drobné škrabance, mnohé vozidlá boli aj účastníkmi vážnych nehôd, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a kvalitu jazdy.

Najhoršia situácia je však pri autách vyrobených v rokoch 2012 až 2014, kde z celkového počtu vozidiel skontrolovaných na carVertical malo záznamy o poškodení 64,3 percent vozidiel.

Zo všeobecných štatistík vyplýva, že viac ako polovica vozidiel na Slovensku bolo niekedy poškodených, čo naznačuje, že každé druhé vozidlo v krajine môže skrývať nejaké problémy.

Podľa pána Buzelisa z carVertical je úplne bežné, že vozidlá sú najmenej raz za 5 rokov poškodené, najmä ak ide o vozidlá prevádzkované v meste.

Vodiči majú záujem o novšie vozidlá

Autá staré 5 až 10 rokov tvoria 53,4 % všetkých kontrol histórie vykonaných na Slovensku na stránke carVertical, čo znamená, že vodiči sa zaujímajú predovšetkým o novšie vozidlá. Podľa prieskumu sú najžiadanejšie autá vyrobené v roku 2018 s podielom 13,5 %, nasleduje rok 2017 – 10,3 % a rok 2016 – 9,5 %.

Autá vyrobené v rokoch 2000 až 2010 tvoria len 21,6 % zo všetkých preverených vozidiel. Hoci vodiči majú menší záujem o staršie autá, v tejto vekovej kategórií je aj menší výber.

V posledných rokoch zostáva priemerný vek preverovaných áut na Slovensku rovnaký – 9,1 roka. Pripomína to výsledky v ostatných sledovaných krajinách, kde sa priemerný vek kontrolovaných vozidiel pohybuje medzi 9 a 11 rokmi.